ProfilyJan Hus: reformátor, proletář, milenec, nebo náboženský fanatik?

 
Mistr Jan Hus se stal pojmem ikonou a v roce 2005 dokonce na základě ankety sedmým největším Čechem. 6. července, v den kdy ho upálili byl vyhlášen státní svátek a jeho jméno, umístěné pod okny Národního muzea dokonce nese i vlak na trase Praha – Plzeň - Norimberk. O slavném pomníku na Staromáku nemluvě.
 
Jaký však byl Jan Hus doopravdy? Jako u mnohých jiných ikon se pohled na jeho osobu mnohdy radikálně liší. Jasně, zůstávají zde fakta. Zastartoval církevní reformu, šel proti proudu, díky tomu se stal nepohodlným a skončil na hranici. Jeho ostatky, popel, byl naházen do Rýna, aby se místo, kde se z trestu proměnil ve světlo a teplo, nestalo poutním místem. 
 
„Byl jsem žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba, dotud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl.“ (Jan Hus)
 
Optiou slavného Vávrova filmu byl hus vzrostlým charismatickým mužem s tváří herce Jana Štěpánka, jehož kouzlu a kázáním prostě nešlo odolat. Ovšem staré prameny mluví trochu o něčem jiném. Ukazují obraz žoviálního spíše malého tlouštíka, kterého především pohoršoval fakt, že mnozí „kážou vodu, pijí víno.“ Samozřejmě v čistě církevním kontextu. Ovšem ani to nebyla čistě Husova „autorská licence“. Mistr Jan Hus zde vycházel z názorů anglického teologa Jana Vikleffa (z jeho popudu vzniklo např. první anglické vydání bible), který, ač byl významným prvním propagátorem reforem katolické církve, se celosvětové ohlasu na věčné časy, nedočkal. Asi proto, že namísto něj, spálili pouze jeho knihy s názory označené jako bludy. A právě Vikleffovo učení Jan Hus ve svých kázáních v Betlémské kapli obhajoval a propagoval. A spolu s tím kázal líbivě populistické názory, kritizující bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva, čímž si získal obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Ovšem, všeho do času.
 
„Proboha! Vždyť ten Hus tam vypadá jako kněz!“ (ministr propagandy Václav Kopecký)
 
A právě fragment těchto názorů (týkající se hlavně faktu, že církev „ojížděla“ hlavně nejslabší vrstvy obyvatelstva, mu během komunistického období československých dějin, vynesla punc myšlenky revolučního proletářského hnutí. Stejně jako z husitů udělal první proletáře. Vávrova husitská trilogie je toho zářným důkazem. Ostatně právě v prvním filmu, kdy jan Hus umírá za svou víru na hranici, šikovný scenárista vymyslel, že Jan Hus nezemřel za boží pravdu, nýbrž proto, že chtěl pro lid „spravedlivý řád.
 
"Žena je vyslankyní ďábla, protože její krása vede člověka pouze ke smilství." (Jan Hus)
 
Samozřejmě, díky své mučednické smrti se Mistr Jan Hus stal příkladem čestnosti, nezměrné osobní odvahy a samozřejmě rovněž morálky. Čistý štít ve všech směrech. Člověk spravedlivý, oddaný své váře v jejímž duchu vedl svá kázání očistit jí od nešvarů a lidských slabostí, jež jí oslabovaly. Až na pár detailů. V rozporu s některými zvyklostmi. Jako je třeba celibát. A tak Hus se ve svém učení odkazuje na Bibli, která obsahuje celou řadu textů, pokládajících manželství a sex za přirozenou součást lidského života. A společně s tím se objevují zvěsti o jisté Anně z Mochova, jejíž kontakty byly prý s mistrem Janem, více než důvěrně. Inu, každý jsme z masa a kostí a Jan Hus nebyl výjimkou. Fakt, že Anna z Mochova měla za manžela Jana Sezenu z Ústí, na jehož Kozím hrádku našel Hus 1413 útočiště, je podružný. Stejně jako zvěsti, že Anna sympatizovala se sektou adamitů, vyznávajících život bez šatů a volnou lásku. Navíc je zde další fakt, a to ten, že pozdější husitští kněží na celibát mnohdy kašlali.
 
„Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou.“ (Jan Hus)
 
Pak zde máme Jana Husa jako spisovatele. Ne, žádný bestseller nenapsal, jeho tvorba se zaměřovala hlavně na kázání v nichž kritizoval. Církev, samozřejmě. Jeho nejkritičtější dílo vzniklo roku 1413 pod názvem Knížky o svatokupectví a mistr Jan v něm kritizuje prakticky celou soudobou společnost a tvrdí, že už vlastně neexistuje prav á církev, protože vládne Antikrist.  Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu katolické církve. Zasloužil se vydání Dekretu kutnohorského, který podstatně zmenšil význam německých mistrů. Husovi se také přiznává zásluha na reformě českého pravopisu- začal jako první používat čárky. Byl prvním z našich spisovatelů, který dbal na čistotu jazyka. 
 
„Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti... Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo jest usmrcován.“ (Jan Hus)
 
A máme tady onen hořký konec, který z Jana Husa nakonec udělal legendu a ikonu. Král Zikmund, liška rezavá, soud v Kostnici a Jenův vzdor postavit se nespravedlnosti hraničící až s konspirační teorií své doby. Ovšem skutečnost není tak černobílá, jak se na první pohled zdá. V Kostnici se totiž spolu střetly dva vzájemně se nepotkávající principy. Koncilní otcové — elitní teologové a právníci své doby — nemohli přejít Husovo zjevné kacířství, Hus pak, plně přesvědčen o pravdivosti a správnosti svého učení, nemohl odvolat, neboť by ohrozil svůj posmrtný život. Jinými slovy, každý měl svojí pravdu a na té si skálopevně trval. Nemalé snahy kardinálů i samého krále Zikmunda Husa přimět k odvolání, a tedy ho zachránit, tak nutně přišly vniveč a Jan Hus, s čepicí na níž trdlovali čerti (alespoň se to tak říká) byl 6.července 1415 upálen na hranici před hradbami Kostnice a to na místě, kam se zahrabávali koně. 
 
A zrodila se Ikona s velkým I. Ikona stojící za husitským hnutím, které se v mnohém svém aspektu nelišilo s rabováním loupeživých rytířů a běsněním „utlačované lůzy“, Ikona jež vystoupila s popele hranice v Kostnici, aby následující generace oblažovala svou (mnohdy různě vykládaným) odkazem. 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]