ProfilyEdvard Beneš (28.5.1884 – 3.9.1948)

 

 
S postavou druhého československého prezidenta bývá často spojována otázka. Kdo to byl? Velký politik, nebo slaboch? A odpověď není jednoduchá.
 
Faktem totiž je, že prezident Beneš, dřívější blízký přítel Tomáše Garrigue Masaryka, byl okolnostmi donucen dvakrát ustoupit, čímž pokaždé došlo v životě republiky k zásadním změnám. Poprvé když ustoupil československým rádoby spojencům, kteří ho podrazili a Hitlerovi, díky čemuž se z Československa stal na několik let okupovaný Protektorát Čechy a Morava, podruhé když ustoupil Gottwaldovi a jeho komunistické partě, díky čemuž se z Československa stala totalitní socialistická republika. Ostatně tento svůj druhý fatální přestupek dlouho nepřežil. Po Vítězném únoru 1948 se uchýlil na své venkovské sídlo kde 3. září 1948 zemřel.
 
Skončil tak bohatý a zajímavý život jednoho sice kontroverzního, ale přesto velkého státníka. Edvard Beneš, narozený 28. května 1884 v Kožlanech na Rakovnicku, nejmladší, desáté dítě rolníka Matěje, vystudovaný doktor práv a filozofie, v roce 1915 emigroval kvůli činnosti v odbojové organizaci Maffie (Zde Beneš obstarával zejména spojení mezi Prahou a Masarykem ve Švýcarsku) do Francie a až do roku 1918 byl generálním tajemníkem Národní rady československé. Z rolnické chaloupky plné harantů, jak říkal jeho otec, poměrně velký skok do velkého světa politiky. Během první války se zasloužil o mezinárodní uznání československého odboje a posléze i uznání samostatného státu. Od vzniku republiky byl ministrem zahraničí a v letech 1921-22 zároveň ministerským předsedou.
 
 Po abdikaci T. G. Masaryka byl zvolen 18. prosince 1935 za hlavu státu. Ve stejném roce uzavřelo Československo Benešovým prostřednictvím spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem(po jeho přijetí do Společnosti národů) a s Francií. A posléze přišly problémy s Hitlerovou rozpínavostí, Mnichovským diktátem, kdy mladé Československo hodili spojenci (údajně v zájmu míru) přes palubu, okleštěním o Sudety a nakonec okupací a vzniku samostatného Slovenského – fašistického státu a Protektorátu Čechy a Morava.
 
Beneš po přijetí mnichovského diktátu 5. října 1938 abdikoval a 22. října 1938 odletěl pravidelnou leteckou linkou nejdříve do Velké Británie a později odcestoval do Spojených států amerických, kde přednášel na univerzitě v Chicagu. Mnichov znamenal pro Beneše stejně jako pro jeho české spoluobčany trauma a touhou odčinit jej byl přímo posedlý. Po okupaci Československa a vyhlášení Slovenského státu v březnu 1939 přesídlil do Londýna a zaslal protest proti německé okupaci Čech a Moravy vládám hlavních světových mocností. Současně se stal se vůdčím představitelem československého zahraničního odboje i přes spory s některými dalšími exilovými představiteli (např. Štefan Osuský nebo Milan Hodža). Čs. exilová vláda byla Velkou Británií prozatímně uznána v červenci 1940, plného uznání Beneš dosáhl 18. července 1941, kdy SSSR i Velká Británie definitivně uznaly československou exilovou vládu.  
 
S blížícím se koncem války osud přichystal Benešovi do cesty další mylník, tentokrát spojený s vypořádáním se se Sudetskými Němci, stejně jako Německou menšinou, která v předokupačních letech rozdmýchávala plamen nenávisti. Současně se bylo třeba vypořádat s následky války, v českém případě s následky okupace. A tak počaly vznikat tzv. Benešovy dekrety. Tyto se objevovaly v letech 1940 až 1945, Beneš je jako nejvyšší činitel exilové vlády podepisoval v londýnském exilu i po návratu do vlasti týkaly mimo jiné majetkových záležitostí zejména Němců a Maďarů na československém území. Jejich závěry jsou pro mnohé nestravitelné i dnes, po letech o čemž svědčí mnohé snahy (hlavně ty německé) účinnost a platnost těchto dekretů zrušit. Po triumfálním příjezdu do Prahy 16. 5. 1945 začal Beneš svými dekrety uskutečňovat záměr "revoluci nacionální spoji s revolucí hospodářskou". 28. 10. 1945 byl potvrzen v úřadě a 19. 6. 1946 znovu zvolen prezidentem.
 
Ovšem po ukončení války se na Beneše a jeho vládu řítila další rána. Ta tentokrát měla rudou barvu, ve znaku srp a kladivo a za štít hesla o spravedlivém socialismu. Vzestup komunistů podporovaný Sovětským svazem s gloriolou osvoboditelů byl pečlivě plánován a uskutečňován již od konce války a v den únorového puče, kdy byl starý prezident postaven před hotovou věc se už s tím nic nedalo dělat. Pokud by neměla v zemi vzniknout občanská válka. Beneše tak čekal další ústup a další předání moci. Tentokrát do komunistických rukou. Pravdou je, že tento ústup byl již jeho posledním. V květnu se prezident komunistům pokusil vzepřít, když odmítl podepsat novou československou ústavu. Měsíc poté, 7. června 1948 abdikoval na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak stal K. Gottwald. Zanedlouho po něm v Sezimově Ústí zemřel. 
 
 „Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je komunista, je lhář - je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.“ (Edvard Beneš z rozhovoru s paní Posse-Brázdovou v Sezimově Ústí 19. srpna 1948) 
 
V dubnu 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR opakovaně přes předchozí veto Senátu zákon 292/2004 Sb. tvořený větou „Edvard Beneš se zasloužil o stát.“ Václav Klaus jej nevetoval, ale také nepodepsal, což vyvolalo jisté spory, má-li na takové jednání dle ústavy právo.
 
 
 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]