ProfilyJana „Johanka“ z Arku (6.ledna 1412 - 30.května 1431)

 

 
Mediálně proslulá patriotka Francie, stejně jako vojáků a vězňů, obrazně přirovnávaná k malému oblázku vhozenému na hladinu, který způsobil široké a mocné kruhy, ač sám utonul. 

 

Johanka se narodila do zámožné selské rodiny ve vesnici v Lotrinsku a to v době třetí etapy stoleté války. Mladičká vlastenka už nemohla dál přihlížel na drancování její milované země, tupené Angličany a za podpory všech svatých a zástupu andělů vyrazila roku 1429 žádat po Karlu VII. pozemní armádu, aby vytáhla proti utlačovateli. 
Tím se začalo psát velké drama, mnohokrát zfilmované a nejrůzněji umělecky ztvárněné, kdy mladičká dívenka bojovala s korouhví s květy lilie a slovy Jesus Maria. 
Svůj válečný pochod vedla sice pár měsíců, ale dokázala s malým vojskem osvobodit Orleans (čímž si získala přízvisko Panna orleánská), dobýt pevnost Tourelles a obléhat celý měsíc město Jargeau, až se probojovala k tehdejšímu hlavnímu městu Francie Meungu. Po půl roce vyhnala anglickou smetánku a vrátila Francii její město. Bojovnici se dařilo dál dobývat a vítězit, až se dostala k Remeši, kde byl Karel VII korunován za krále, čímž získal v očích lidu převahu nad nezletilým králem Anglie, Jindřichem VI.
 
Jana z Arku byla rozhodnuta pokračovat v boji až do vyhnání Angličanů ze země. Mocně svým nevinným zjevem, stejně tak jako stále narůstající proslulostí a popularitou působila na vojáky i prostý lid, až se král její popularity začal obávat (šovinista!), a proto jí svěřoval stále méně důležité, ale často nebezpečné úkoly. Počátkem září 1429 sice zaútočily její oddíly na Paříž, neměly však bez královy podpory šanci. Panně Orleánské se začalo na popud z nejvyšších míst, nedařit. Při obnovení válečných operací na jaře 1430 hájila Jana s malým vojenským oddílem proti anglickým útokům Compiegne a 23. května byla díky zradě zajata Burgunďany, kteří byli spojenci Anglie.
 
Kouzlo Jany však nepřestávalo na lid působit, takže se Angličané rozhodli jednou provždy s žijící legendou brutálně skoncovat. Zajatou dívku od Burgunďanů koupili za 10 000 liber a odvlekli ji do Rouenu před anglický soud, který měl prokázat její spojení s ďáblem. V předem rozhodnutém procesu, byla odsouzena jako čarodějka a kacířka. 
Devatenáctiletá Jana byla na rouenském náměstíčku upálena. Katolickou církví nebyla exkomunikována a byla dokonce omylem dána na seznam vyloučených osob z církve. Když si Karel VII. zajistil vládu nad takřka celou Francií, požádal o obnovení církevního procesu a prohlásil Janu za oběť justičního omylu. (Opět typický šovinismus!) Jana z Arku byla tak v plném rozsahu rehabilitována světským soudem. 
Papež Pius X. ji prohlásil 18. dubna 1909 za blahoslavenou a papež Benedikt XV. ji svatořečil 16. května 1920. 
 
Tak mi to tak připomíná rozhovor z Pupenda: „Ježíši Kriste!“„No, ten taky. Sem krováky, tady krováky...pak jim vstane z mrtvých, oni věc přehodnotí a PROMIŇ!“ 
Historie i současnost je prostě taková. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
 
Text: Marie Řeháková
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]