Závorky na klávesnici: Tipy a triky pro snadné psaní

Jak Napsat Závorku

Závorka kulatá levá

Znak "(" se oficiálně nazývá "levá kulatá závorka". Na české klávesnici ji najdete na klávese sdílené s číslicí "8". Pro její napsání jednoduše stiskněte tuto klávesu bez držení klávesy Shift.

Kromě běžného použití v psaném textu slouží levá kulatá závorka také v informatice a matematice. V programování se používá k definování funkcí, podmínek a cyklů. V matematice se používá k označení pořadí operací a k vyznačení intervalu.

Pokud potřebujete napsat levou kulatou závorku na klávesnici, která nemá českou lokalizaci, můžete využít kombinaci kláves Alt + 0040.

Ať už píšete esej, programujete webovou stránku nebo řešíte matematickou rovnici, znalost správného použití levé kulaté závorky je nezbytná.

Závorka kulatá pravá

Kulatá závorka pravá, psaná jako znak „)“, je neodmyslitelnou součástí české gramatiky a psaní na počítači. Její použití sahá od vyznačování doplňujících informací v textu až po zápis matematických výrazů. Na české klávesnici ji naleznete na stejném tlačítku jako číslici „9“. Pro její napsání stačí podržet klávesu „Shift“ a zmáčknout klávesu s číslicí „9“.

Zavírání závorek je stejně důležité jako jejich otevírání. Nezapomeňte proto na pravou kulatou závorku vždy, když jste předtím použili levou kulatou závorku. Správné párování závorek je klíčové pro srozumitelnost a přehlednost textu.

Závorka hranatá levá

Zavorka hranatá levá, často nazývaná také "hranatá závorka" nebo prostě "levá závorka", je důležitý znak používaný v psaném textu, programování a matematice. Na české klávesnici ji snadno napíšete stisknutím klávesy AltGr a klávesy s písmenem F. Tato kombinace kláves vám umožní vložit levou hranatou závorku do vašeho textu.

Typ závorky Klávesová zkratka
Kulatá závorka (otevírací) Shift + 9
Kulatá závorka (uzavírací) Shift + 0
Hranatá závorka (otevírací) AltGr + F / Pravý Alt + F
Hranatá závorka (uzavírací) AltGr + G / Pravý Alt + G
Složená závorka (otevírací) AltGr + 8 / Pravý Alt + 8
Složená závorka (uzavírací) AltGr + 9 / Pravý Alt + 9

Kromě psaní textu se hranaté závorky používají i v programovacích jazycích, kde ohraničují pole, seznamy a další datové struktury. V matematice se používají k označení uzavřených intervalů a v některých případech i pro zápis matic.

jak napsat závorku

Ať už píšete esej, programujete webovou stránku nebo řešíte matematickou rovnici, znalost toho, jak napsat levou hranatou závorku, je nezbytná. Nezapomeňte tedy na kombinaci kláves AltGr + F, která vám usnadní práci a zpřehlední váš text.

Závorka hranatá pravá

Pravá hranatá závorka ] se na české klávesnici nachází na klávese vedle klávesy s písmenem P. Pro její napsání stačí jednoduše stisknout tuto klávesu. Pokud potřebujete napsat pravou hranatou závorku velkou, tedy ], je nutné držet stisknutou klávesu Shift a zároveň stisknout klávesu s pravou hranatou závorkou.

Hranaté závorky se používají v mnoha oblastech, například v matematice, programování nebo lingvistice. V matematice se používají například pro označení uzavřeného intervalu. V programování se používají například pro definici polí. V lingvistice se používají například pro označení fonetické transkripce.

Pokud si nejste jisti, jak napsat pravou hranatou závorku na vašem počítači, zkuste vyhledat návod na internetu. Stačí zadat do vyhledávače "jak napsat pravou hranatou závorku" a zobrazí se vám mnoho užitečných výsledků.

Závorka složená levá

Znak "{" se oficiálně nazývá "levá složená závorka". Na české klávesnici ho najdete na klávese sdílené s číslicí 8. Pro jeho napsání stačí stisknout klávesu přímo. Pokud potřebujete napsat znak "{" velký, aktivujte Caps Lock a poté stiskněte klávesu.

Alternativně můžete využít ASCII kód. Pro levou složenou závorku je to číslo 123. Podržte klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte 123. Po uvolnění klávesy Alt se znak zobrazí.

Nezapomeňte, že levá složená závorka se vždy používá v páru s pravou složenou závorkou "}". Slouží k uzavření bloků textu, kódu nebo matematických výrazů.

Závorka složená pravá

Zavírací složená závorka, neboli pravá složená závorka, je nezbytným párovým znakem k levé složené závorce. Společně vymezují určitou část textu, kódu nebo matematického výrazu. Na české klávesnici ji naleznete na stejné klávese jako klávesu s číslicí 8. Pro její napsání stačí stisknout klávesu s touto číslicí, ale s přidržením klávesy Shift.

Použití pravé složené závorky je nezbytné v mnoha případech. V programování se používá k uzavření bloků kódu, definic funkcí a mnoho dalšího. Bez správně umístěné pravé složené závorky by kód nefungoval správně a kompilátor by hlásil chybu. V matematice se používají k uzavření složitějších výrazů a zajištění správného pořadí operací.

jak napsat závorku

Stejně jako u levé složené závorky, i zde je důležité dbát na správné párování. Každá levá složená závorka musí mít svou odpovídající pravou složenou závorku. V opačném případě by došlo k narušení struktury textu, kódu nebo matematického výrazu a mohlo by to vést k nefunkčnosti nebo nesprávné interpretaci.

Speciální znaky a Alt kódy

Závorky na české klávesnici obvykle najdete na klávesách 8 a 9. Pro napsání levé závorky stiskněte klávesu s číslem 8, a pro pravou závorku klávesu s číslem 9. Pokud potřebujete napsat hranaté nebo složené závorky, budete muset použít kombinaci kláves s klávesou Alt.

Pro napsání levé hranaté závorky stiskněte a držte klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte kód 91. Poté klávesu Alt pusťte. Pro pravou hranatou závorku je postup stejný, pouze použijete kód 93.

Složené závorky se píší podobně. Pro levou složenou závorku stiskněte a držte Alt a zadejte kód 123. Pro pravou složenou závorku je to Alt + 125.

Nezapomeňte, že pro zadávání Alt kódů musíte mít zapnutou numerickou klávesnici (Num Lock). Pokud vám psaní speciálních znaků pomocí Alt kódů nevyhovuje, můžete zkusit využít mapu znaků ve Windows.

Psaní závorek na klávesnici je snadné, jakmile si zapamatujete, kde se nachází potřebné klávesy a kódy.

To write parentheses on a Czech keyboard, simply locate the keys with the parenthesis symbols.

Eliška Krásnohorská

Tipy pro rychlé psaní

Závorky, ať už kulaté, hranaté nebo složené, jsou na klávesnici často přehlížené, ale nezbytné znaky. Jejich psaní nemusí být žádná věda. Na české klávesnici najdete kulaté závorky hned vedle písmene "P". Pro napsání levé závorky stiskněte klávesu s otazníkem a levou závorkou zároveň s klávesou Shift. Pravou závorku pak napíšete stisknutím klávesy s vykřičníkem a pravou závorkou, opět se Shiftem.

Hranaté závorky vyžadují trochu jiný postup. Najdete je na klávesách s písmeny "Ú" a "Ě". Pro napsání levé hranaté závorky stiskněte klávesu s "Ú" zároveň s klávesou Shift. Pravou hranatou závorku napíšete stisknutím klávesy s "Ě", opět se Shiftem.

Složené závorky, používané například v programování, se nacházejí na stejných klávesách jako hranaté závorky. Pro jejich napsání je potřeba stisknout klávesu s "Ú" nebo "Ě" zároveň s klávesami Shift a AltGr.

Pamatujte, že umístění znaků na klávesnici se může lišit v závislosti na typu klávesnice a operačním systému. Pokud si nejste jistí, vždy se můžete podívat do návodu k vaší klávesnici nebo do nastavení jazyka a klávesnice ve vašem počítači.

jak napsat závorku

Publikováno: 04. 07. 2024

Kategorie: technologie

Autor: RomanSimek

Tagy: jak napsat závorku | návod, jak na klávesnici napsat závorku