informace o pojistném krytí pro rozbitou televizi

Rozbitá Televize Pojistka

Rozbitá televize? Zjistěte, kdy vám pomůže pojistka!

Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti chrání váš domov před nepředvídatelnými událostmi, jako je požár, vichřice, krádež nebo vandalismus. Základní pojistka obvykle zahrnuje škody na stavbě domu a věcech v něm. Rozšířit ji můžete o další rizika, například povodeň, únik vody, odpovědnost za škody...