Typy pracovních smluv – Znáte hlavní rozdíly?

Typy pracovních smluv hrají v životě každého z nás poměrně zásadní roli. Rozdují například o tom, jaké druhy půjček můžete získat, kolik peněz si vyděláte, jak to bude s délkou Vašeho pracovního úvazku a podobně. O pracovní smlouvy by se měl zajímat každý, kdo to s prací myslí vážně. V dnešním článku se toho v souvislosti se zmíněnou tematikou dozvíte opravdu hodně.

  • Typy pracovních smluv
  • Druhy pracovních poměrů
  • Pracovní doba

Ať už se budete ucházet o jakoukoliv práci, díky níže prezentovaným informacím získáte přehled a nic Vás nezaskočí. Pohodlně se usaďte a začtěte se do informací spojených s pracovními smlouvami a přidruženými věcmi.

Pracovní smlouva a její obsah

Na počátku všeho je standardní pracovní smlouva, která může být uzavřena na dobu určitou a na dobu neurčitou. Význam tohoto časového určení je asi každému moc dobře znám. Smlouva na dobu určitou je omezena dobou její platnosti.

PředmětHodnota
Smlouva na dobu určitouMax. 3 roky
Prodloužení smlouvyTřikrát 3 roky
Smlouva na dobu neurčitouNeomezeně
Obsah smlouvyTři základní náležitosti
Pracovní smlouva a základní informace s ní související.

V každé pracovní smlouvě musí být zahrnuty a evidovány tři nezbytnosti. Primárně je to druh a typ vykonávané práce. Dále je to místo realizace a v neposlední řadě informace související s nástupem do zaměstnání. Taková smlouva patří mezi nejzákladnější typy pracovních smluv a setkáte s ní nejčastěji. To vše pak stvrdíte podpisem.

Typy pracovních smluv v praxi

Pokud budete uzavírat pracovní smlouvy, myslete také na zkušební dobu a výpovědní lhůtu. Zkušební doba má obvykle dobu trvání tři měsíce, během nichž Vás může zaměstnavatele vyhodit bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je o měsíc kratší, tedy dva měsíce.

Pokud by došlo k výpovědi pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, máte nárok na odstupné.

Marie K., personalistka.

V rámci smlouvy neopomínejte ani na takové věci, jakými jsou délka dovolené, pracovní benefity a podobně. Před podpisem si vždy smlouvu důkladně přečtěte, protože co je psáno, to je dáno. Na jakékoliv další výtky nebude brán zřetel.

Velká a nekonečná hromada spisů plná nejrůznějších pracovních smluv.

Typy pracovních smluv – Dohody

Standardní pracovní smlouva pochopitelně není tím jediným, s čím se můžete setkat. Existují i ostatní typy pracovních smluv, respektive dohod. Pracovat totiž můžete nejenom na smlouvu, ale také na dohodu. V tomto směru se setkáte se dvěma odlišnými typy dohod.

  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti

Dohody mohou být realizovány i mimo pracovní poměr. Popřípadě můžete pracovat na několik dohod pro různé zaměstnavatele. Možností je v tomto ohledu více než dost.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je velice často označována zkratkou DPP. Jde o typ pracovního poměru, který je spojen s omezeným počtem odpracovaných hodin. Zároveň u této dohody hraje významnou roli výše měsíčního příjmu. Podle toho totiž dochází k odvádění zdravotního a sociálního pojištění.

PředmětHodnota
Max. počet odpracovaných hodin300 hodin
Zdanění příjmu15 %
Rozhodná částka pro SP a ZP10 000 Kč
Plátce daně, SP a ZPZaměstnavatel
Základní a důležité informace týkající se dohody o provedení práce.

Dohoda o provedení práce spadá mezi typy pracovních smluv, které nejsou spojeny s takovými benefity, jakými je nárok na dovolenou a příplatky. Typickým příkladem jsou svátky, víkendy, přesčasy a podobně.

Dohoda o pracovní činnosti

Druhým typem známé dohody je dohoda o pracovní činnosti. Ta je podobná dohodě o provedení práce, řídí se však trochu odlišnými pravidly. Velice často se můžete setkat s označením DPČ. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se hradí už od výdělku přesahujícího částku cca 2 500 Kč měsíčně.

Dohoda o pracovní činnosti je sjednávána pouze za předpokladu, že pracovní doba nepřekročí 20 hodin týdně.

Gabriel S., personalista.

Ve své podstatě se jedná o poloviční a neúplný pracovní úvazek. Dohoda o pracovní činnosti se vždy uzavírá v písemné formě a musí se do ní zanést doba platnosti smlouvy. I zde totiž narazíte na dobu určitou a dobu neurčitou. Ve smlouvě samozřejmě nesmí chybět hodinová sazba.

Nová a zkušená pracovnice podepisuje pracovní smlouvu v zaměstnání.

Typy pracovních smluv – Pracovní úvazky

Když se řekne typy pracovních smluv, rozhodně to smlouvami končit nemusí. Zajímat byste se měli i o další náležitosti, mezi které bezpochyby patří druhy pracovních úvazků. Z výše prezentovaných řádků lze odvodit dva klasické modely fungování.

  • Plný pracovní úvazek
  • Částečný pracovní úvazek

V rámci plného pracovního úvazku budete činnost vykonávat a plnit 40 hodin týdně. To stvrdí i odpovídající typy pracovních smluv. U plného úvazku vznikají plnohodnotné nároky na dovolenou, mateřskou dovolenou, nemocenskou apod.

Částečný pracovní úvazek

Opakem plného pracovního úvazku je ten částečný a omezený. Obecně je považován za snížení plného pracovního úvazku. To znamená, že dochází ke krácení pracovní doby. Na druhou stranu nebudete ochuzeni o některé vymoženosti plného pracovního poměru, jen je získáte v trochu menším podání.

PředmětHodnota
Typy úvazkuPoloviční, třetinový, čtvrtinový a pětinový
Pracovní týdenStlačený
Výše mzdyOdpovídá odpracované době
Obvyklá pracovní doba20 hodin
Částečný úvazek je charakteristický především délkou odpracovaných hodin.

Tyto typy pracovních smluv berou v potaz i tzv. stlačený pracovní týden. Na ten cílí nejenom zkrácený pracovní úvazek, ale také stlačení pěti pracovních dní do čtyř. V takovém případě si můžete odpracovat plný úvazek, avšak v průběhu menšího počtu dní.

Co dalšího prozrazují typy pracovních smluv?

V rámci pracovních smluv se setkáte také s pojmem a slovním spojením pružná pracovní doba. U ní se lze spolehnout na to, že začátek a konec pracovní doby bude flexibilní. Jednoduše řečeno můžete do práce přijít v určitém časovém rozmezí, a to samé platí i pro odchod ze zaměstnání. Pružná pracovní doba je typická pro plný pracovní úvazek i pro částečný pracovní úvazek.

V dnešní době můžete vykonávat některé činnosti nejenom u zaměstnavatele, ale také doma. Této práci se říká home office.

Magdaléna P., personalistka.

I práce z domu se musí řídit jistými pravidly. Ty obsahují příslušné typy pracovních smluv. Jedná se například o bezpečnost pracovních dat, počet pracovních dnů trávených v kanceláři a podobně.

Pracovní smlouvy uložené v regálech a šanonech, které jsou řádně označeny.

Typy pracovních smluv v otázkách a odpovědích

S typy pracovních smluv samozřejmě souvisí velké a neutuchající množství témat. Ta bohužel nedokáže plně a zcela pokrýt tento článek. I přesto pro Vás máme ještě několik dalších užitečných informací týkajících se pracovních poměrů. Zajímá Vás, jak vypovědět dohodu o pracovní činnosti nebo kdy lze odstoupit od pracovní smlouvy? To a mnohé jiné se dozvíte v níže uvedených řádcích.

Co všechno musíte vědět?

Málokdo ví, že od pracovní smlouvy lze odstoupit kdykoliv, dokud nenastoupíte do pracovního poměru. Pokud využíváte služeb pracovní agentury, připravte se na smlouvu na dobu určitou. Jestliže stále nemáte dost potřebných informací, jsou Vám k dispozici otázky a odpovědi.

Kdy končí dohoda o pracovaní činnosti?

K ukončení může dojít dvěma odlišnými způsoby. Jedním z nich je dokončení práce, kvůli níž byla dohoda uzavírána. Zadruhé to bude z pozice zaměstnance nebo zaměstnavatele. Výpovědní lhůta v tomto případě činí patnáct dní.

Má zaměstnanec na DPČ nárok na dovolenou?

Bohužel ne. Tyto typy pracovních smluv ze zákona nepřináší žádný nárok na dovolenou. Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k takové dohodě však může dojít.

Co si představit pod označením Zaměstnání malého rozsahu?

Jedná se o pracovní úvazek spojený s finanční odměnou nižší jak 3 500 Kč za měsíc. Může se jednat o dohodu i pracovní smlouvu.

Kolikrát může být prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou?

Obecně může délka této pracovní smlouvy dosahovat tří let. Prodloužena může být ještě dvakrát, celkem se tedy dostanete na platnost devíti let.

Jaké náležitosti obsahuje pracovní smlouva kromě druhu práce, místa výkonu a dne nástupu?

Je bezpochyby výše mzdy, délka zkušební lhůty a délka pracovního poměru. Výjimkou není ani konkurenční doložka.

Nepodceňujte typy pracovních smluv

Z výše uvedených řádků jednoznačně vyplývá, že při podpisu pracovní smlouvy nebo dohody máte jistě řadu možností, jak bude Váš pracovní poměr vypadat. Zároveň byste měli klást důraz na pečlivou a důslednou kontrolu obsahu smlouvy. Od ní se odvíjí Váš výdělek a ostatní věci.